uvodná stránka


 

Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV
je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov
v odbore geomorfológie a jej príbuzných disciplín.


AKTUALITY

Spravodajca ASG pri SAV 2022

>ASG

State of geomorphological research in 2023
21. konference
České Asociace Geomorfologů
18. - 21. apríl 2023, Most (ČR)

3. cirkulár - program konferencie
2. cirkulár
registračný formulár

MONOGRAFIA: Landscapes and Landforms of Slovakia

>Landscapes

State of geomorphological research in 2022
20. konference
České Asociace Geomorfologů
spolu s 11. konferenciou ASG pri SAV

18. - 20. máj 2022, Horní Bečva (ČR)

program konferencie
3. cirkulár - predkonferenčný workshop

#IntGeomorphWeek2022
International Geomorphology Week 2022
28. február – 4. marec 2022

Súťaž o najlepšie vysokoškolské kvalifikačné práce
v odbore geomorfológia


10. ročník súťaže České asociace geomorfologů v spolupráci s ASG pri SAV

vyhlásenie súťaže 

#IntGeomorphWeek2021
International Geomorphology Week 2021
1. – 7. marec 2021

Zomrel Profesor Leszek Starkel
parte 

Súťaž o najlepšie vysokoškolské kvalifikačné práce
v odbore geomorfológia


8. ročník súťaže České asociace geomorfologů v spolupráci s ASG pri SAV

prezentácie víťazov

Globální klimatické změny:
degradace permafrostu SV Sibiře


Prof. Jiří Chlachula -
prednáška českého paleoekológa

6. február 2020, 14:00
knižnica GgÚ SAV, Bratislava

pozvánka  (JPG)

Diskusia - hydromorfologické zmeny
a obnova riečnych systémov


Dr. Hajdukiewicz

5. november 2019, 14:00
knižnica GgÚ SAV, Bratislava

pozvánka 

Česká výzkumná stanice na Antarktide
#terénní kampaň 2017/2018

Mgr. Lenka Ondráčková - prednáška spojená s premietaním fotografií

20. november 2018, 10:30
knižnica GgÚ SAV, Bratislava

pozvánka (PDF)

Zomrel prof. Ján Košťálik
parte 

Český ráj 19:
State of geomorphological research in 2019


19. konference
České Asociace Geomorfologů

3. – 5. apríl 2019
Pařezská Lhota (Jičín - Český ráj), Česko

CARPATHO-BALKAN-DINARIC CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY 2019

24. – 28. jún 2019
Szeged, Maďarsko
1. cirkulár (PDF)
on-line registrácia

Valné zhromaždenie ASG pri SAV

4. september 2018, Bratislava
nový výkonný výbor
aktualizované stanovy
schválenie čestných členov

10. konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV

v rámci Kongresu SGS a ČGS
4. - 8. september 2018, Bratislava
web podujatia

Vyšlo nové číslo Geomorphologia Slovaca et Bohemica

2018/1 

Správa o činnosti ASG pri SAV za rok 2017

Spravodajca 2017 (PDF)

Vyšlo nové číslo Geomorphologia Slovaca et Bohemica

2017/2 

State of geomorphological research in 2018
18. konference
České Asociace Geomorfologů
25. – 27. apríl 2018
Vílanec, Česká republika
1. cirkulár (PDF)
2. cirkulár (PDF)
on-line registrácia

Svahové deformace a pseudokras
10. ročník konferencie
10. – 12. apríl 2018
Mikulov, Česká republika
1. cirkulár (doc)
prihláška (doc)

Vyšlo nové číslo Geomorphologia Slovaca et Bohemica

2017/1 

Správa o činnosti ASG pri SAV za rok 2016

Spravodajca 2016 (PDF)

POSLEDNÉ UDALOSTI

Výskum, využívanie
a ochrana jaskýň

11. vedecká konferencia
25. - 26. október 2017, Liptovský Mikuláš
1. cirkulár (PDF)

Environmentálne zmeny a sedimentárne záznamy
séria prednášok
Piotr Swarczewski, Ewa Smolska (University of Warsaw)
6. jún 2017, 13:30
Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK,
B1-444
pozvánka (PDF)

A web-system of virtual morphometric globes
prednáška
Dr. Igor V. Florinsky (Russian Academy of Sciences)
28. apríl 2017, 14:30
Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK,
B1-444
pozvánka (PDF)

Brehová erózia slovenských riek – takmer zabudnutý prírodný fenomén
prednáška
Ing. Peter Pišút, PhD. (KFGaG PriF UK v BA)
26. apríl 2017, 14:30
Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK,
B1-322
pozvánka (PDF)

Seasonal Geomorphic Processes and Rates of Sand Movement at Mount Baldy Dune in Indiana, USA
prednáška
Prof. Zoran Kilibarda
(Department of Geosciences, Indiana University Northwest, USA)
25. apríl 2017, 14:00
Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK,
B1-444
pozvánka (JPG)

Zomrel prof. Jaromír Demek
parte (PDF)

State of geomorphological research in 2017
17. konference
České Asociace Geomorfologů
17. – 19. máj 2017
Pec pod Sněžkou, Česká republika
1. cirkulár (doc)

Geomorfologické procesy
a zmeny krajiny

9. vedecká konferencia ASG pri SAV
4. - 6. október 2016, Zuberec
2. cirkulár s programom konferencie (PDF)
Správa o podujatí 

State of geomorphological research in 2016
16. konference
České Asociace Geomorfologů
11. – 13. máj 2016
Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
2. cirkulár (PDF)

Potenciál geoturizmu
v Poľsku a na Slovensku,
na príklade podtatranského regiónu

prednáška mgr. A. Chrobak
19. január 2016
pozvánka (PDF)

Výskum a ochrana jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu
10. vedecká konferencia
22. – 25. september 2015,
Rožňava – Bódvaszilas
1. cirkulár (DOC)

Role of fieldwork in geomorphology - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2015
15. konference
České Asociace Geomorfologů
10. – 13. marec 2015, Plzeň, Česká republika
program konferencie - 4. cirkulár (PDF)

The role of extreme precipitation events on the relief evolution (the Carpathians Mts. and the Himalayas Mts. case studies)
prednáška prof. L. Starkela
10. október 2014, Bratislava
pozvánka (PDF)
správa z podujatia 

Geomorfológia a environmentálne výzvy
8. vedecká konferencia ASG pri SAV
6. - 8. október 2014, Snina
program konferencie - 3. cirkulár (PDF)
fotogaléria 1 
fotogaléria 2 

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
14. konference
České Asociace Geomorfologů
23. – 25. apríl 2014, Teplice, Česká republika
program konferencie - 3. cirkulár (PDF)
neoficiálna fotogaléria 

Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology
50th anniversary of foundation of the
Carpatho-Balkan Geomorphological Commission
24. - 28. jún 2013, Stará Lesná
3. cirkulár s programom (PDF)
neoficiálna fotogaléria 

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
9. vedecká konferencia
23. – 26. septembra 2013, Liptovská Sielnica
1. cirkulár (pdf)

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013
13. konference
České Asociace Geomorfologů
24. – 26. apríl 2013, Mikulov, Česká republika
3. cirkulár (PDF)
neoficiálna fotogaléria 

Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny
7. vedecká konferencia ASG pri SAV
10. - 12. september 2012, Ružomberok
3. cirkulár a program konferencie (PDF)
neoficiálna fotogaléria

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
11. konference
České Asociace Geomorfologů
18. – 20. apríl 2012, Sokolov, Česká republika
2. cirkulár (PDF)
3. cirkulár (PDF)
neoficiálna fotogaléria

Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology
17. - 20. október 2011
Ostravice, Czech Republic
3. cirkulár (PDF)
neoficiálna fotogaléria

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
8. vedecká konferencia
pri príležitosti
90. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody
140 rokov speleoarcheologického výskumu na Slovensku
3. – 6. október 2011, Demänovská Dolina
program konferencie (PDF)

Late Miocene Trans-Paratethys Regional Scale Evolution of the Danube River Basin –
Western Black Sea System & Danube Catchment Area Paleogeography and Geodynamics

EUROCORES - TOPO-EUROPE Source & Sink Workshop
9. – 12. apríl 2011, Smolenice
2. cirkulár (PDF)

Geomorfológia a globálne environmentálne zmeny
6. vedecká konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV
8. – 11. september 2010, Košice
pozvánka (PDF)
neoficiálna fotogaléria

Stav geomorfologických výzkumů
v roce 2010

11. konference
České Asociace Geomorfologů
Branná (Hrubý Jeseník), 11. – 13. máj 2010
3. cirkulár (PDF)

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
10. – 13. november 2009, Smolenice
1. cirkulár (PDF),  2. cirkulár (PDF)
program konferencie (PDF)

Geoecological Problems of High Mountains
medzinárodná konferencia
Tatranská Lomnica, 15. – 18. 9. 2009
4. cirkulár a program konferencie (PDF)

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009
10. jubilejní konference České Asociace Geomorfologů
15. - 17. apríl 2009, Kašperské Hory
program

Carpatho-Balkan-Dinaric
Conference on Geomorphology

October 24-28, 2007, Pécs, Hungary
Find some photos from the conference and the field trip here or here

Vedecká konferencia
Stav geomorfologického
výskumu v roku 2006

11.-13.septembra 2006, Banská Bystrica
PROGRAM SEMINÁRA
malá fotogaléria


  optimalizované na rozlíšenie 800x600